Bedrijfsinformatie

In 1979 is Totaalplan opgericht en vestigde zich in eerste instantie nabij 's-Hertogenbosch. Daarna is Totaalplan in 1990 verhuisd naar Maarssen. Om een betere bereikbaarheid te krijgen, is Totaalplan per 1-12-1997 verhuisd naar Waardenburg. Begin 2012 zijn de activiteiten binnen Totaalplan B.V. ondergebracht bij Van der Vorm Bouwkunde B.V. wat gaat opereren onder de naam, Van der Vorm Bouwkunde - Totaalplan.

Van der Vorm - Totaalplan is een veelzijdig en onafhankelijk advies- en tekenbureau en richt zich op bedrijven en instellingen die affiniteit hebben met - en projectmatige werkzaamheden verrichten.

Kenmerkend voor deze bedrijven of instellingen is dat er verschillen kunnen ontstaan in aanwezige - en tijdelijk gewenste kennis en capaciteit in arbeidskracht en eventuele apparatuur.

Met de dienstverlenende capaciteit van Van der Vorm Bouwkunde - Totaalplan kan een bedrijf of instelling deze vaak tijdelijke fluctuatie het hoofd bieden. Hierdoor kan een opdrachtgever flexibeler en onafhankelijker zijn werkzaamheden blijven uitvoeren. Zo kunnen teken- en advieswerkzaamheden verricht worden met individuele opdrachten of met opdrachten op projectbasis.

Jarenlange ervaring heeft ervoor gezorgd dat Totaalplan de nodige know-how heeft opgebouwd in woningbouw, utiliteitsbouw en industriële bouw.

Totaalplan beschikt dan ook over hoog gekwalificeerde personen en de benodigde geavanceerde apparatuur voor o.a.:
- bouwkundig CAD-tekenwerk;
- bouwkundig handmatig tekenwerk;
- detachering bouwkundige tekenaars;
- 3D-tekenwerk;
- 3D-visualisatie van gebouwontwerpen;
- revisie tekenwerk;
- EPN- berekeningen;
- opstellen meerjaren onderhoud planning;
- bestekken schrijven m.b.v. STABU;
- toezicht;
- directievoering;
- bouwmanagement.