Meerjaren onderhoud planningen

Vastgoedbeheerders hebben, naast diverse andere aspecten, behoefte om inzicht te hebben in de onderhoudsuitgaven van het in beheer zijnde vastgoed.

Dit om zowel financieel als technisch grip te houden op het onroerend goed, en het onderhoud vooraf in te plannen en met zorg voor te kunnen bereiden. Maar ook om te kunnen adviseren in besluitvorming trajecten.

Van der Vorm Bowukunde -Totaalplan kan de technische staat van gebouwen voor u vertalen in een onderhoudsbehoefte schema ofwel een meerjarenonderhoudplanning. Uit deze informatie wordt duidelijk welke maatregelen nu en in de toekost genomen moeten worden om de konditie van het bezit op peil te houden of indien gewenst te verbeteren.

Wij maken hiervoor gebruik van het programma Homerun for windows. Met gebruikmaking van dit programma is het mogelijk informatie samen te stellen welke uw organisatie voorziet van de juiste management informatie op elk gewenst niveau. Dit voor de besluitvorming, budgetbepaling, reserveringen en het aansturen van de werkvloer.

Om het systeem heen is een werkwijze ontwikkeld welke een duidelijke informatie stroom en besluitvorming tot gevolg heeft. Wij lichten dit graag nader toe !